Forum und email

Swish::__construct

(PECL swish:0.1-0.3.0)

Swish::__construct — Construct a Swish object

Description

void Swish::__construct ( string $index_names )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Parameters

index_names

The list of index files separated by spaces.

Errors/Exceptions

Throws SwishException on error.

Examples

Example#1 A Swish::__construct() example

<?php

try {
    
$swish = new Swish("index1 index2");
} catch (
SwishException $e) {
    echo 
$e->getMessage(), "\n";
}

foreach (
$swish->indexes as $index) {
    
var_dump($index["name"]);
    
var_dump($index["headers"]["Total Words"]);
}

?>

The above example will output something similar to:

string(6) "index1"
int(1888)
string(6) "index2"
int(2429)