Forum und email

SwishResults->seekResult

(PECL swish:0.1-0.3.0)

SwishResults->seekResult — Set current seek pointer to the given position

Description

int SwishResults->seekResult ( int $position )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Parameters

position

Zero-based position number. Cannot be less than zero.

Return values

Returns new position value on success.

Errors/Exceptions

Throws SwishException on error.

Examples

Example#1 Basic SwishResults->seekResult() example

<?php

try {

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$search $swish->prepare();

    
$results $search->execute("lost");

    
var_dump($results->seekResult(0)); //this will succeed
    
var_dump($results->seekResult(100)); //this will fail

} catch (SwishException $e) {
    echo 
"Error: "$e->getMessage(), "\n";
}

?>

The above example will output something similar to:

int(0)
Error: No more results