Forum und email

tidy_node->get_nodes

(PECL tidy:0.7-1.0)

tidy_node->get_nodes — Return an array of nodes under this node with the specified id

Description

array tidy_node->get_nodes ( int $node_id )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.