Forum und email

unicode_get_subst_char

(No version information available, might be only in CVS)

unicode_get_subst_char — Get the substitution character for string conversion errors

Description

unicode unicode_get_subst_char ( void )

Return the substitution character for string conversion errors set by unicode_set_subst_char().

Return values

The unicode substitution character is returned.

Notes

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.