Forum und email

use_soap_error_handler

(PHP 5)

use_soap_error_handler — Set whether to use the SOAP error handler and return the former value

Description

bool use_soap_error_handler ([ bool $handler ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.