Forum und email

vpopmail_add_alias_domain_ex

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL vpopmail:0.2)

vpopmail_add_alias_domain_ex — Add alias to an existing virtual domain

Description

bool vpopmail_add_alias_domain_ex ( string $olddomain , string $newdomain )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.