Forum und email

vpopmail_alias_add

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL vpopmail:0.2)

vpopmail_alias_add — Insert a virtual alias

Description

bool vpopmail_alias_add ( string $user , string $domain , string $alias )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.