Forum und email

vpopmail_alias_del

(PHP 4 >= 4.0.7, PECL vpopmail:0.2)

vpopmail_alias_del — Deletes all virtual aliases of a user

Description

bool vpopmail_alias_del ( string $user , string $domain )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.