Forum und email

vpopmail_auth_user

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL vpopmail:0.2)

vpopmail_auth_user — Attempt to validate a username/domain/password

Description

bool vpopmail_auth_user ( string $user , string $domain , string $password [, string $apop ] )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.