Forum und email

vpopmail_del_domain

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL vpopmail:0.2)

vpopmail_del_domain — Delete a virtual domain

Description

bool vpopmail_del_domain ( string $domain )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.