Forum und email

vpopmail_set_user_quota

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL vpopmail:0.2)

vpopmail_set_user_quota — Sets a virtual user's quota

Description

bool vpopmail_set_user_quota ( string $user , string $domain , string $quota )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.