Forum und email

xml_set_character_data_handler

(PHP 4, PHP 5)

xml_set_character_data_handler — Set up character data handler

Description

bool xml_set_character_data_handler ( resource $parser , callback $handler )

Sets the character data handler function for the XML parser parser .

Parameters

parser

handler

handler is a string containing the name of a function that must exist when xml_parse() is called for parser .

The function named by handler must accept two parameters:

handler ( resource $parser , string $data )
parser
The first parameter, parser, is a reference to the XML parser calling the handler.
data
The second parameter, data , contains the character data as a string.

Character data handler is called for every piece of a text in the XML document. It can be called multiple times inside each fragment (e.g. for non-ASCII strings).

If a handler function is set to an empty string, or FALSE, the handler in question is disabled.

Note: Pelkän funktion nimen sijasta voidaan myös käyttää taulukkoa, joka sisältää viittauksen haluttuun objektiin ja kutsuttavan metodin nimen.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.