Forum und email

xml_set_end_namespace_decl_handler

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

xml_set_end_namespace_decl_handler — Set up end namespace declaration handler

Description

bool xml_set_end_namespace_decl_handler ( resource $parser , callback $handler )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Note: Pelkän funktion nimen sijasta voidaan myös käyttää taulukkoa, joka sisältää viittauksen haluttuun objektiin ja kutsuttavan metodin nimen.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.