Forum und email

xml_set_notation_decl_handler

(PHP 4, PHP 5)

xml_set_notation_decl_handler — Set up notation declaration handler

Description

bool xml_set_notation_decl_handler ( resource $parser , callback $handler )

Sets the notation declaration handler function for the XML parser parser .

A notation declaration is part of the document's DTD and has the following format:

<!NOTATION <parameter>name</parameter>
{ <parameter>systemId</parameter> | <parameter>publicId</parameter>?>
See » section 4.7 of the XML 1.0 spec for the definition of notation declarations.

Parameters

parser

handler

handler is a string containing the name of a function that must exist when xml_parse() is called for parser .

The function named by handler must accept five parameters:

handler ( resource $parser , string $notation_name , string $base , string $system_id , string $public_id )
parser
The first parameter, parser, is a reference to the XML parser calling the handler.
notation_name
This is the notation's name , as per the notation format described above.
base
This is the base for resolving the system identifier (system_id ) of the notation declaration. Currently this parameter will always be set to an empty string.
system_id
System identifier of the external notation declaration.
public_id
Public identifier of the external notation declaration.

If a handler function is set to an empty string, or FALSE, the handler in question is disabled.

Note: Pelkän funktion nimen sijasta voidaan myös käyttää taulukkoa, joka sisältää viittauksen haluttuun objektiin ja kutsuttavan metodin nimen.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.