Forum und email

xmlrpc_decode_request

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5)

xmlrpc_decode_request — Decodes XML into native PHP types

Description

mixed xmlrpc_decode_request ( string $xml , string &$method [, string $encoding ] )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.