Forum und email

xmlrpc_get_type

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5)

xmlrpc_get_type — Gets xmlrpc type for a PHP value

Description

string xmlrpc_get_type ( mixed $value )
Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

This function is especially useful for base64 and datetime strings.

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.