Forum und email

xslt_set_scheme_handlers

(PHP 4 >= 4.0.6)

xslt_set_scheme_handlers — Set the scheme handlers for the XSLT processor

Description

void xslt_set_scheme_handlers ( resource $processor , array $handlers )

Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Return values

No value is returned.