Forum und email

Esipuhe

PHP eli "PHP: Hypertext Preprocessor" on suosittu yleiskäyttöinen skriptikieli, joka sopii erityisesti Web-sovelluskehitykseen, koska se voidaan liittää suoraan HTML:ään. Lisäksi PHP:n lähdekoodi on avointa, eli sitä saa lisenssin sallimissa rajoissa tutkia, muokata ja levittää. Kieli on syntaksiltaan helppo, se pohjautuu suurimmilta osin C:hen, Javaan ja Perliin. Vaikka PHP onkin pääasiassa suunnattu dynaamisten web-sivustojen tekemiseen, sillä voi tehdä paljon muutakin.

Tämä dokumentaatio toimii pääasiallisesti funktioreferenssinä mutta sisältää myös syntaksikuvauksen, tietoja PHP:n olennaisimmista ominaisuuksesta ja muuta täydentävää tietoa.

Tämä dokumentaatio on saatavilla eri muodoissa osoitteessa » https://www.php.net/download-docs.php. Lisätietoa tämän dokumentaation kehityksestä löytyy liitteestä 'Käsikirjan kehitys'.

Vilkaise myös osiota PHP:n historia.

Authors and Contributors

We highlight the currently most active people on the manual frontpage, but there are many more contributors who currently help in our work or provided a great amount of help to the project in the past. There are a lot of unnamed people who help out with their user notes on manual pages, which continually get included in the references, the work of whom we are also very thankful for. All the lists provided below are in alphabetical order.

Authors and Editors

The following contributors should be recognized for the impact they have made and/or continue to make by adding content to the manual: Bill Abt, Jouni Ahto, Alexander Aulbach, Daniel Beckham, Stig Bakken, Jesus M. Castagnetto, Ron Chmara, Sean Coates, John Coggeshall, Simone Cortesi, Markus Fischer, Wez Furlong, Sara Golemon, Rui Hirokawa, Brad House, Pierre-Alain Joye, Etienne Kneuss, Moriyoshi Koizumi, Rasmus Lerdorf, Andrew Lindeman, Hannes Magnusson, Stanislav Malyshev, Rafael Martinez, Rick McGuire, Yasuo Ohgaki, Derick Rethans, Rob Richards, Sander Roobol, Egon Schmid, Thomas Schoefbeck, Sascha Schumann, Dan Scott, Masahiro Takagi, Michael Wallner, Lars Torben Wilson, Jim Winstead, Jeroen van Wolffelaar and Andrei Zmievski.

The following contributors have done significant work editing the manual: Stig Bakken, Gabor Hojtsy, Hartmut Holzgraefe and Egon Schmid.

User Note Maintainers

The currently most active maintainers are: Mehdi Achour, Etienne Kneuss, Nuno Lopes, Hannes Magnusson, Bobby Matthis and Maciek Sokolewicz.

These people have also put a lot of effort into managing user notes: Daniel Beckham, Friedhelm Betz, Victor Boivie, Jesus M. Castagnetto, Nicolas Chaillan, Ron Chmara, Sean Coates, James Cox, Vincent Gevers, Sara Golemon, Zak Greant, Szabolcs Heilig, Oliver Hinckel, Hartmut Holzgraefe, Rasmus Lerdorf, Matthew Li, Andrew Lindeman, Aidan Lister, Maxim Maletsky, James Moore, Philip Olson, Sebastian Picklum, Derick Rethans, Sander Roobol, Damien Seguy, Jason Sheets, Tom Sommer, Jani Taskinen, Yasuo Ohgaki, Jakub Vrana, Lars Torben Wilson, Jim Winstead, Jared Wyles and Jeroen van Wolffelaar.