Forum und email

fprintf

(PHP 5)

fprintf — Εμφανίστε με συγκεκριμένο τρόπο ένα string στην έξοδο

Περιγραφή

int fprintf ( resource $handle , string $format [, mixed $args ] )

Εμφανίστε ένα string σύμφωνα με το string φορμαρίσματος format στη stream resource που καθορίζεται από την παράμετρο handle ..

Το string format αποτελείται από καμία ή περισσότερες directives: συνηθισμένοι χαρακτήρες (εκτός του %) που αντιγράφονται απ' ευθείας στο αποτέλεσμα, και προδιαγραφές μετατροπής, κάθε μία εκ των οποίων χρησιμοποιεί τη δική της παράμετρο. Τα προηγούμενα χρησιμοποιούνται στις συναρτήσεις: fprintf(), sprintf(), και printf().

Κάθε προδιαγραφή μετατροπής απότελείται από το επί τοις εκατό σύμβολο (%), ακολουθούμενο από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία, με την ακόλουθη σειρά:

 1. Έναν προαιρετικό προσδιοριστή γεμίσματος, ο οποίος ορίζει το χαρακτήρα που θα χρησιμοποιηθεί για το γέμισμα των string, από τη δεξιά τους πλευρά. Αυτός μπορεί να είναι ένα κενό ή το 0 (ο χαρακτήρας μηδέν). Η προεπιλεγμένο είναι το γέμισμα με κενά. Ένας άλλος χαρακτήρας γεμίσματος μπορεί να καθοριστεί με το να τοποθετήσετε μπροστά του ένα απλό εισαγωγικό ('). Ανατρέξτε στο σχετικό παράδειγμα.
 2. Εναν προαιρετικό προσδιοριστή στοίχισης, ο οποίος ορίζει εάν το αποτέλσμα θα είναι αριστερής ή δεξιάς στοίχκσης. Η προκαθορισμένη επιλογή είναι η δεξιά στοίχιση. Εάν προστεθεί ο χαρακτήρας - τότε θα προκύψει αριστερή στοίχιση.
 3. Έναν προαιρετικό αριθμό, έναν προσδιοριστή πλάτους που ορίζει πόσοι χαρακτήρες (ελάχιστο πλήθος) θα πρέπει να επιστρέψει η μετατροπή.
 4. Έναν προαιρετικό προσδιοριστή ακρίβειας, που ορίζει πόσα δεκαδικά ψηφία θα πρέπει να εμφανίζονται στους αριθμούς κινητής υποδιαστολής. Η επιλογή αυτή δεν επιδρά σε κάποιον άλλο τύπο εκτός από τον float. (Μία άλλη χρήσιμη συνάρτηση για σχηματισμό αριθμών είναι η number_format().)
 5. Έναν προσδιοριστή τύπου που ορίζει ως προς ποιο τύπο θα διαχειριστούν τα δεδομένα των ορισμάτων. Πιθανοί τύποι:

  • % - Ένας επί τοις εκατο χαρακτήρας. Δε χρειάζονται ορίσματα.
  • b - το όρισμα μεταχειρίζεται σαν integer, και εμφανίζεται ως δυαδικός αριθμός.
  • c - το όρισμα μεταχειρίζεται σαν integer, και εμφανίζεται ως χαρακτήρας με τη συγκεκριμένη τιμή ως τιμή ASCII.
  • d - το όρισμα μεταχειρίζεται σαν integer, και εμφανίζεται σαν (προσημασμένος) δεκαδικός αριθμός.
  • u - το όρισμα μεταχειρίζεται σαν integer, και εμφανίζεται σα μη προσημασμένος δεκαδικός αριθμός.
  • f - το όρισμα μεταχειρίζεται σα float, και εμφανίζεται σαν αριθμός κινητής υποδιαστολής.
  • o - το όρισμα μεταχειρίζεται σαν integer, και εμφανίζεται σαν ένας οκταδικός αριθμός.
  • s - το όρισμα μεταχειρίζεται και εμφανίζεται σαν ένα string.
  • x - το όρισμα μεταχειρίζεται σαν integer και παρουσιάζεται σαν ένας δεκαεξαδικός αριθμός (με μικρά γράμματα).
  • X - το όρισμα μεταχειρίζεται σαν integer και παρουσιάζεται σαν ένας δεκαεξαδικός αριθμός (με κεφαλαία γράμματα).

Ανατρέξτε επίσης στις: printf(), sprintf(), sscanf(), fscanf(), vsprintf(), και number_format().

Παραδείγματα

Example#1 sprintf(): Integers που γεμίζονται με μηδεnικά

<?php
$isodate 
sprintf("%04d-%02d-%02d"$year$month$day);
?>

Example#2 sprintf(): Σχηματίζοντας νομισματική τιμή

<?php
$money1 
68.75;
$money2 54.35;
$money $money1 $money2;
// echo $money will output "123.1";
$formatted sprintf("%01.2f"$money);
// echo $formatted will output "123.10"
?>