Forum und email

md5_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PECL hash:1.1-1.3)

md5_file — Υπολογίζει τον md5 hash αριθμό ενός αρχείου

Περιγραφή

string md5_file ( string $filename [, bool $raw_output ] )

Υπολογίζει τον MD5 hash αριθμό του filename με τη χρήση του » RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, και τον επιστρέφει. Ο hash αριθμός είναι δεκαεξαδικός και έχει μήκος 32 χαρακτήρων. Εάν η προαιρετική παράμετρος raw_output τεθεί TRUE, τότε επιστρέφεται μία περίληψη του md5 σε μία raw binary μορφή με μήκος 16 χαρακτήρων.

Note: Η προαιρετική παράμετρος raw_output προστέθηκε στην PHP 5.0.0 και η προκαθορισμένη της τιμή είναι FALSE

Η συνάρτηση αυτή έχει την ίδια command line χρησιμότητα με την md5sum.

Ανατρέξτε επίσης στις: md5(), crc32(), και sha1_file().