Forum und email

money_format

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

money_format — Σχηματίζει string νομίσματος από έναν αριθμό

Περιγραφή

string money_format ( string $format , float $number )

Η συνάρτηση money_format() επιστρέφει τη μορφοποιημένη έκδοση του number . Η συνάρτηση αυτή είναι ίδια με την strfmon() της βιβλιοθήκης της C με τη μόνη διαφορά ότι σε κάθε εφαρμογή της μετατρέπεται ένας αριθμός τη φορά.

Note: Η συνάρτηση money_format() ορίζεται μόνο εάν το σύστημα υποστηρίζει την strfmon. Για παράδειγμα, τα Windows δεν την υποστηρίζουν, έτσι η money_format() δεν ορίζεται στα Windows.

Η προδιαγραφή μορφοποίησης απότελειται από τα ακόλουθα κατά σειρά στοιχεία:

  • έναν % χαρακτήρα

  • προαιρετικά flags

  • προαιρετκό πλάτος πεδίου

  • προαιρετική αριστερή ακρίβεια

  • προαιρετική δεξιά ακρίβεια

  • έναν υποχρεωτικό χαρακτήρα μετατροπής

Flags

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προαιρετικά:

=f

Ο χαρακτήρας = ακολουθούμενος από ένα χαρατκήρα f (ενός byte) για να χρησιμοποιηθεί ως χρακτήρας αριθμητικού γεμίσματος. Ο προκαθορισμένος χαρακτήρας γεμίσματος είναι το κενό.

^

Απενεργοποιείστε τη χρήση των χαρακτήρων ομαδοποίησης (όπως αυτοί ορίζονται από το τρέχων locale).

+ ή (

Καθορίστε το στυλ μορφοποίησης για θετικούς και αρνητικούς αριθμούς. Εάν χρησιμοποιείται το +, θα χρησιμοποιηθούν τα ισοδύναμα των +, - του locale. Εάν χρησιμοποιηθεί το (, οι αρνητικές ποσότητες περικλείονται από παρενθέσεις. Εάν δεν υπάρξει προσδιορισμός, τότε χρησιμοποιείται το +.

!

Αφαιρέστε το σύμβολο νομίσματος από το string της εξόδου.

-

Εάν δίνεται, κάνει όλα τα πεδία να στοιχίζονται αριστερά (γέμισμα προς τα δεξιά), αντίθετα με την προκαθορισμένη στοίχιση για τα πεδία, που είναι η δεξιά (γέμισμα προς τ' αριστερά).

Μήκος πεδίου

w

Ένα string ενός δεκαδικού ψηφίου, που καθορίζει ένα ελάχιστο πλάτος πεδίου. Το πεδίο θα στοιχηθεί δεξιά εκτός εάν χρησιμοποιηθεί το flag -. Η προκαθορισμένη τιμή είναι το 0 (μηδέν).

Αριστερή ακρίβεια

#n

Το μέγιστο πλήθος ψηφίων (n) που αναμένονται στα αριστερά του δεκαδικού χαρακτήρα (π.χ. το δεκαδικό σημείο). Χρησιμοποιείται συνήθως για να διατηρείται η έξοδος στοιχισμλενη στις ίδιες στήλες, με τη χρήση του χαρακτήρα γεμίσματος εάν το πλήθος των ψηφίων είναι μικρότερο του n. Εάν το πλήθος των πραγματικών ψηφίων είναι μεγαλύτερο του n, τότε η προδιαγραφή παραβλέπεται.

Εάν η ομαδοποίηση δεν έχει παραληφθεί με τη χρήση του ^ flag, οι διαχωριστές ομαδοποιήσης θα προστεθούν μπροστά από τους χαρακτήρες ομαδοποίησης (εάν υπάρχουν). Οι διαχωριστές ομαδοποίησης δε θα εφαρμοστούν στους χαρακτήρες γεμίσματος, ακόμα και αν ο τελευταίος είναι ένα ψηφίο.

Για την εξασφάλιση της στοίχισης, οποιοιδήποτε χαρακτήρες εμφανίζονται πρίν ή μετά τον αριθμό που δίνεται ως εξόδος, όπως είναι τα σύμβολα νομίσματος και προσήμου, γεμίζονται όσο χρειάζεται με χαρακτήρες κενού, για να γίνουν οι αρνητικές και θετικές τους μορφές ίσες σε μήκος.

Δεξιά ακρίβεια

.p

Μία τελεία που ακολουθείται από το πλήθος των ψηφίων (p) μετά το δεκαδικό χαρακτήρα. Εάν η τιμή του p είναι 0 (μηδέν), ο δεκαδικός χαρακτήρας και τα ψηφία στα δεξιά του θα παραληφθούν. Εάν δεν υπάρχει δεξιά ακρίβεια, τότε η προκαθοριμένη θα είναι αυτή που θα οριστεί από την τοπικά χρησιμοποιούμενη. Το μέγεθος που μορφοποιείται στρογγυλοποιείται στον καθορισμένο πριν τη μορφοποίηση αριθμό ψηφίων.

Χαρακτήρες μετατροπής

i

Ο αριθμός μορφοποιείται σύμφωνα με τη διεθνή νομισματική μορφή, όπως αυτή ορίζεται στο locale (π.χ. για το USA locale: USD 1,234.56).

n

Ο αριθμός μορφοποιείται σύμφωνα με την εθνική νομισματική μορφή, όπως αυτή ορίζεται στο locale (π.χ. για το de_DE locale: DM1.234,56).

%

Επιστρέφει έναν % χαρακτήρα.

Note: Η κατηγορία LC_MONETARY των ρυθμίσεων του locale, επηρεάζει τη συμπεριφορά της συνάρτησης. Χρησιμοποιείστε τη συνάρτηση setlocale() για να καθορίσετε το κατάλληλο locale πριν τη χρήση αυτής της συνάρτησης.
Χαρακτήρες πριν και μετά το υπό μορφοποίηση string θα παραμείνουν ως έχουν.

Example#1 Παράδειγμα της money_format()

Θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά locales και προδιαγραφές μορφοποίησης για να δείξουμε τη χρήση της συνάρτησης.

<?php

$number 
1234.56;

// let's print the international format for the en_US locale
setlocale(LC_MONETARY'en_US');
echo 
money_format('%i'$number)."\n";  
// USD 1,234.56

// Italian national format with 2 decimals`
setlocale(LC_MONETARY'it_IT');
echo 
money_format('%.2n'$number)."\n";
// L. 1.234,56

// Using a negative number
$number = -1234.5672;

// US national format, using () for negative numbers
// and 10 digits for left precision
setlocale(LC_MONETARY'en_US');
echo 
money_format('%(#10n'$number)."\n";
// ($        1,234.57)

// Similar format as above, adding the use of 2 digits of right 
// precision and '*' as a fill character
echo money_format('%=*(#10.2n'$number)."\n";
// ($********1,234.57)
    
// Let's justify to the left, with 14 positions of width, 8 digits of
// left precision, 2 of right precision, withouth grouping character
// and using the international format for the de_DE locale.
setlocale(LC_MONETARY'de_DE');
echo 
money_format('%=*^-14#8.2i'1234.56)."\n";
// DEM 1234,56****

// Let's add some blurb before and after the conversion specification
setlocale(LC_MONETARY'en_GB');
$fmt 'The final value is %i (after a 10%% discount)';
echo 
money_format($fmt1234.56)."\n";
// The final value is  GBP 1,234.56 (after a 10% discount)

?>

Ανατρέξτε επίσης στις: setlocale(), number_format(),sprintf(), printf() και sscanf().