Forum und email

strip_tags

(PHP 4, PHP 5)

strip_tags — Αφαιρέστε τα HTML και PHP tags από ένα string

Περιγραφή

string strip_tags ( string $str [, string $allowable_tags ] )

Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει ένα string από το οποίο λείπουν όλα τα HTML και PHP tags του δοσμένου str string. Εμφανίζει μήνυμα προειδοποίησης στην περίπτωση μη συμβατών ή ψεύτικων tags. Χρησιμοποιεί την ίδια μηχανή καταστάσεων για την αφαίρεση tag με τη συνάρτηση fgetss().

Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε την προαιρετική δεύτερη παράμετρο για να προσδιορίσετε tags που δεν επιθυμείτε να αφαιρεθούν.

Note: Η παράμετρος allowable_tags προστέθηκε στην PHP 3.0.13 και PHP 4.0b3.

Example#1 Παράδειγμα χρήσης της strip_tags()

<?php
$string 
strip_tags($string'<a><b><i><u>');
?>

Warning

Αυτή η συνάρτηση δεν αλλάζει κάποια ιδιότητα των tags των οποίων επιτρέπετε τη χρήση με την παράμετρο allowable_tags , συμπεριλαμβανομένων και των style και onmouseover, των οποίων τη χρήση μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος κακόβουλος χρήστης όταν αποστέλει κείμενο το οποίο θα εμφανιστεί σε άλλους χρήστες.