Forum und email

wordwrap

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

wordwrap — Αναδιπλώνει ένα string μετά από ένα συγκεκριμένο πλήθος χαρακτήρων με τη χρήση ενός break string.

Περιγραφή

string wordwrap ( string $str [, int $width [, string $break [, boolean $cut ]]] )

Επιστρέφει ένα με το string str αναδιπλωμένο στη στήλη που έχει οριστεί από την προαιρετική παράμετρο width . Η γραμμή σπάει με τη χρήση της (προαιρετικής) παραμέτρου break .

Εάν δεν παρέχονται οι παράμετροι width και break , η συνάρτηση wordwrap() θα κάνει αυτόματη αναδίπλωση στη στήλη 75 και θα χρησιμοποιήσει για το σπάσιμο το χαρακτήρα νέας γραμμής '\n'.

Εάν η παράμετρος cut τεθεί ίση με 1, το string θα αναδιπλώνεται μετά από κάθε διάστημα ίσο με το δοσμένο μήκος. Έτσι εάν έχετε μία λέξη μεγαλύτερη από το δομσένο μήκος, τότε αυτή θα σπάσει σε μικρότερα τμήματα. (Ανατρέξτε στο δεύτερο παράδειγμα).

Note: Η προαιρετική παράμετρος cut προστέθηκε στην PHP 4.0.3

Example#1 Παράδειγμα της wordwrap()

<?php
$text 
"The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
$newtext wordwrap($text20"<br />");

echo 
"$newtext\n";
?>

Το προηγούμενο θα εμφανίσει:

The quick brown fox
jumped over the 
lazy dog.

Example#2 Παράδειγμα της wordwrap()

<?php
$text 
"A very long woooooooooooord.";
$newtext wordwrap($text8"\n"1);

echo 
"$newtext\n";
?>

Από το παράδειγμα θα εμφανιστεί:

A very
long
wooooooo
ooooord.

Ανατρέξτε επίσης στην nl2br().