Forum und email

fdf_close

(PHP 4, PHP 5)

fdf_close — Close an FDF document

Descrierea

void fdf_close ( resource $fdf_document )

Closes the FDF document.

Parametri

fdf_document

The FDF document handle, returned by fdf_create(), fdf_open() or fdf_open_string().

Valorile întroarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Vedeţi de asemenea