Forum und email

fflush

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

fflush — Flushes the output to a file

Descrierea

bool fflush ( resource $handle )

This function forces a write of all buffered output to the resource pointed to by the file handle .

Parametri

handle

Indicatorul fişierului trebuie să fie valid şi trebuie să indice la un fişier deschis cu succes cu ajutorul fopen() sau fsockopen() (şi să nu fie închis cu fclose()).

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.