Forum und email

file_get_contents

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

file_get_contents — Reads entire file into a string

Descrierea

string file_get_contents ( string $filename [, int $flags [, resource $context [, int $offset [, int $maxlen ]]]] )

This function is similar to file(), except that file_get_contents() returns the file in a string, starting at the specified offset up to maxlen bytes. On failure, file_get_contents() will return FALSE.

file_get_contents() is the preferred way to read the contents of a file into a string. It will use memory mapping techniques if supported by your OS to enhance performance.

Notă: If you're opening a URI with special characters, such as spaces, you need to encode the URI with urlencode().

Parametri

filename

Name of the file to read.

flags
Avertizare

For all versions prior to PHP 6, this parameter is called use_include_path and is a bool. The flags parameter is only available since PHP 6. If you use an older version and want to search for filename in the include path, this parameter must be TRUE. Since PHP 6, you have to use the FILE_USE_INCLUDE_PATH flag instead.

The value of flags can be any combination of the following flags (with some restrictions), joined with the binary OR (|) operator.

Available flags
Flag Description
FILE_USE_INCLUDE_PATH Search for filename in the include directory. See include_path for more information.
FILE_TEXT If unicode semantics are enabled, the default encoding of the read data is UTF-8. You can specify a different encoding by creating a custom context or by changing the default using stream_default_encoding(). This flag cannot be used with FILE_BINARY.
FILE_BINARY With this flag, the file is read in binary mode. This is the default setting and cannot be used with FILE_TEXT.

context

A valid context resource created with stream_context_create(). If you don't need to use a custom context, you can skip this parameter by NULL.

offset

The offset where the reading starts.

maxlen

Maximum length of data read.

Valorile întroarse

The function returns the read data or FALSE on failure.

Istoria schimbărilor

Versiunea Descriere
5.0.0 Added context support.
5.1.0 Added the offset and maxlen parameters.
6.0.0 The use_include_path parameter was replaced by the flags parameter.

Note

Notă: Această funcţie acceptă şi date binare.

Sfat

Puteţi utiliza un URL în calitate de denumire a fişierului în această funcţie dacă învelişurile fopen au fost activate. Accesaţi fopen() pentru mai multe detalii despre modul de specificare a denumirii fişierului şi List of Supported Protocols/Wrappers pentru lista protocoalelor URL susţinute.

Avertizare

La utilizarea SSL, Microsoft IIS va viola protocolul prin închiderea conexiunii fără a trimite un indicator close_notify. PHP va raporta aceasta ca "SSL: Fatal Protocol Error" (eroare fatală de protocol) când se ajunge la sfârşitul datelor. Pentru a evita aceasta trebuie să coborâţi nivelul error_reporting pentru a nu include avertizări. PHP 4.3.7 şi versiunile ulterioare pot detecta soft-ul de server IIS care produce astfel de greşeli când deschideţi fluxul utilizând învelişul https:// şi va suprima automat avertizările. Dacă utilizaţi fsockopen() pentru a crea un socket ssl:// sunteţi responsabil singur să detectaţi şi să suprimaţi avertizarea.