Forum und email

filetype

(PHP 4, PHP 5)

filetype — Gets file type

Descrierea

string filetype ( string $filename )

Returns the type of the given file.

Parametri

filename

Path to the file.

Valorile întroarse

Returns the type of the file. Possible values are fifo, char, dir, block, link, file, socket and unknown.

Returns FALSE if an error occurs. filetype() will also produce an E_NOTICE message if the stat call fails or if the file type is unknown.

Exemple

Example#1 filetype() example

<?php

echo filetype('/etc/passwd');  // file
echo filetype('/etc/');        // dir

?>

Note

Notă: Rezultatele acestei funcţii sunt stocate în cache. Accesaţi clearstatcache() pentru mai multe detalii.

Sfat

Începând cu PHP 5.0.0 această funcţie poate fi utilizată de asemenea cu unele învelişuri URL. Referiţi-vă la List of Supported Protocols/Wrappers pentru lista învelişurilor care susţin familia de funcţionalitate stat().