Forum und email

fputcsv

(PHP 5 >= 5.1.0)

fputcsv — Format line as CSV and write to file pointer

Descrierea

int fputcsv ( resource $handle , array $fields [, string $delimiter [, string $enclosure ]] )

fputcsv() formats a line (passed as a fields array) as CSV and write it (terminated by a newline) to the specified file handle .

Parametri

handle

Indicatorul fişierului trebuie să fie valid şi trebuie să indice la un fişier deschis cu succes cu ajutorul fopen() sau fsockopen() (şi să nu fie închis cu fclose()).

fields

An array of values.

delimiter

The optional delimiter parameter sets the field delimiter (one character only). Defaults as a comma: ,.

enclosure

The optional enclosure parameter sets the field enclosure (one character only) and defaults to a double quotation mark: ".

Valorile întroarse

Returns the length of the written string, or FALSE on failure.

Exemple

Example#1 fputcsv() example

<?php

$list 
= array (
    
'aaa,bbb,ccc,dddd',
    
'123,456,789',
    
'"aaa","bbb"'
);

$fp fopen('file.csv''w');

foreach (
$list as $line) {
    
fputcsv($fpsplit(','$line));
}

fclose($fp);
?>

Note

Notă: Dacă aveţi probleme de genul: PHP nu recunoaşte terminaţia liniilor când citeşte fişiere create, sau aflate pe un computer Macintosh, atunci ar trebui să activaţi opţiunea de configurare la rulare auto_detect_line_endings.

Vedeţi de asemenea