Forum und email

ibase_restore

(PHP 5)

ibase_restore — Initiates a restore task in the service manager and returns immediately

Descrierea

mixed ibase_restore ( resource $service_handle , string $source_file , string $dest_db [, int $options [, bool $verbose ]] )
Avertizare

Această funcţie nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista de argumente.