Forum und email

iconv_strrpos

(PHP 5)

iconv_strrpos — Finds the last occurrence of a needle within a haystack

Descrierea

int iconv_strrpos ( string $haystack , string $needle [, string $charset ] )

In contrast to strpos(), the return value of iconv_strrpos() is the number of characters that appear before the needle, rather than the offset in bytes to the position where the needle has been found.

Parametri

haystack

The entire string.

needle

The searched substring.

charset

If charset parameter is omitted, string are assumed to be encoded in iconv.internal_encoding.

If haystack or needle is not a string, it is converted to a string and applied as the ordinal value of a character.

Valorile întroarse

Returns the numeric position of the last occurrence of needle in haystack . The characters are counted on the basis of the specified character set charset .

If needle is not found, iconv_strrpos() will return FALSE.

Avertizare

Această funcţie poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE, cum ar fi 0 sau "". Vă rugăm să citiţi secţiunea despre tipul Boolean pentru mai multe informaţii. Utilizaţi operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcţie.

Vedeţi de asemenea