Forum und email

lstat

(PHP 4, PHP 5)

lstat — Gives information about a file or symbolic link

Descrierea

array lstat ( string $filename )

Gathers the statistics of the file or symbolic link named by filename .

Parametri

filename

Path to a file or a symbolic link.

Valorile întroarse

See the manual page for stat() for information on the structure of the array that lstat() returns. This function is identical to the stat() function except that if the filename parameter is a symbolic link, the status of the symbolic link is returned, not the status of the file pointed to by the symbolic link.

Note

Notă: Rezultatele acestei funcţii sunt stocate în cache. Accesaţi clearstatcache() pentru mai multe detalii.

Sfat

Începând cu PHP 5.0.0 această funcţie poate fi utilizată de asemenea cu unele învelişuri URL. Referiţi-vă la List of Supported Protocols/Wrappers pentru lista învelişurilor care susţin familia de funcţionalitate stat().

Vedeţi de asemenea