Forum und email

posix_access

(PHP 5 >= 5.1.0)

posix_access — Determine accessibility of a file

Descrierea

bool posix_access ( string $file [, int $mode ] )

posix_access() checks the user's permission of a file.

Parametri

file

The name of the file to be tested.

mode

A mask consisting of one or more of POSIX_F_OK, POSIX_R_OK, POSIX_W_OK and POSIX_X_OK. Defaults to POSIX_F_OK.

POSIX_R_OK, POSIX_W_OK and POSIX_X_OK request checking whether the file exists and has read, write and execute permissions, respectively. POSIX_F_OK just requests checking for the existence of the file.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Exemple

Example#1 posix_access() example

This example will check if the $file is readable and writable, otherwise will print an error message.

<?php

$file 
'some_file';

if (
posix_access($filePOSIX_R_OK POSIX_W_OK)) {
    echo 
'The file is readable and writable!';

} else {
    
$error posix_get_last_error();

    echo 
"Error $error: " posix_strerror($error);
}

?>

Note

Notă: Când este activat modul securizat, PHP verifică dacă fişierele şi directoarele cu care doriţi să operaţi au acelaşi UID (proprietar) ca şi script-ul care se execută.