Forum und email

px_delete

(PECL paradox:1.0-1.4.1)

px_delete — Deletes resource of paradox database

Descrierea

bool px_delete ( resource $pxdoc )

Deletes the resource of the paradox file and frees all memory.

Parametri

pxdoc

Resource identifier of the paradox database as returned by px_new().

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.