Forum und email

px_set_value

(PECL paradox:1.1.0-1.4.1)

px_set_value — Sets a value

Descrierea

bool px_set_value ( resource $pxdoc , string $name , float $value )

Sets various values.

Parametri

pxdoc

Resource identifier of the paradox database as returned by px_new().

name

name can be one of the following.

numprimkeys

The number of primary keys. Paradox databases always use the first numprimkeys fields for the primary index.

value

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Vedeţi de asemenea

px_set_parameter()


08, Erik Sefkow