Forum und email

readdir

(PHP 4, PHP 5)

readdir — Read entry from directory handle

Descrierea

string readdir ( resource $dir_handle )

Returns the filename of the next file from the directory. The filenames are returned in the order in which they are stored by the filesystem.

Parametri

dir_handle

The directory handle resource previously opened with opendir().

Valorile întroarse

Returns the filename on success, or FALSE on failure.

Avertizare

Această funcţie poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE, cum ar fi 0 sau "". Vă rugăm să citiţi secţiunea despre tipul Boolean pentru mai multe informaţii. Utilizaţi operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcţie.

Exemple

Example#1 List all files in a directory

Please note the fashion in which readdir()'s return value is checked in the examples below. We are explicitly testing whether the return value is identical to (equal to and of the same type as--see Comparison Operators for more information) FALSE since otherwise, any directory entry whose name evaluates to FALSE will stop the loop (e.g. a directory named "0").

<?php
// Note that !== did not exist until 4.0.0-RC2

if ($handle opendir('/path/to/files')) {
    echo 
"Directory handle: $handle\n";
    echo 
"Files:\n";

    
/* This is the correct way to loop over the directory. */
    
while (false !== ($file readdir($handle))) {
        echo 
"$file\n";
    }

    
/* This is the WRONG way to loop over the directory. */
    
while ($file readdir($handle)) {
        echo 
"$file\n";
    }

    
closedir($handle);
}
?>

Example#2 List all files in the current directory and strip out . and ..

<?php
if ($handle opendir('.')) {
    while (
false !== ($file readdir($handle))) {
        if (
$file != "." && $file != "..") {
            echo 
"$file\n";
        }
    }
    
closedir($handle);
}
?>

Vedeţi de asemenea