Forum und email

rename

(PHP 4, PHP 5, PECL zip:1.1.0-1.4.1)

rename — Renames a file or directory

Descrierea

bool rename ( string $oldname , string $newname [, resource $context ] )

Attempts to rename oldname to newname .

Parametri

oldname

Notă: The old name. The wrapper used in oldname must match the wrapper used in newname .

newname

The new name.

context

Notă: Susţinrea contextelor a fost adăugată începând cu PHP 5.0.0. Pentru o descriere a contextelor, referiţi-vă la Streams.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Istoria schimbărilor

Versiunea Descriere
5.0.0 rename() can now also be used with some URL wrappers. Refer to List of Supported Protocols/Wrappers for a listing of which wrappers support rename().
4.3.3 rename() is now able to rename files across partitions on *nix based systems.

Exemple

Example#1 Example with rename()

<?php
rename
("/tmp/tmp_file.txt""/home/user/login/docs/my_file.txt");
?>

Vedeţi de asemenea