Forum und email

trigger_error

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

trigger_error — Generează o eroare/avertisment/notificare la nivelul utilizatorului

Descriere

void trigger_error ( string $error_msg [, int $error_type ] )

Se foloseşte pentru a declanşa o eroare condiţionată de utilizator. Se poate folosi în conjuncţie cu gestionarul nativ al erorilor sau cu o funcţie definită de utilizator (set_error_handler()). Funcţionează doar cu familia de constante E_USER, valoarea implicită pentru error_type fiind E_USER_NOTICE.

Această funcţie este utilă atunci când se doreşte generarea unui răspuns anume pentru o excepţie apărută în timpul rulării. De exemplu:

if (assert ($divisor == 0))
   trigger_error ("Împărţirea la zero nu este permisă", E_USER_ERROR);

Notă: Consultaţi set_error_handler() pentru un exemplu mai detaliat.

Mai consultaţi error_reporting(), set_error_handler(), restore_error_handler(), user_error().