Forum und email

XMLReader::moveToAttributeNs

(PHP 5 >= 5.1.2)

XMLReader::moveToAttributeNs — Move cursor to a named attribute

Descrierea

XMLReader
bool moveToAttributeNs ( string $localName , string $namespaceURI )

Positions cursor on the named attribute in specified namespace.

Parametri

localName

The local name.

namespaceURI

The namespace URI.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.