Forum und email

Crack Functions

Introducere

These functions allow you to use the CrackLib library to test the 'strength' of a password. The 'strength' of a password is tested by that checks length, use of upper and lower case and checked against the specified CrackLib dictionary. CrackLib will also give helpful diagnostic messages that will help 'strengthen' the password.

Notă: Această extensie a fost transferată în repozitoriul » PECL şi nu mai este furnizată împreună cu PHP începând cu versiunea 5.0.0.

Necesităţi

More information regarding CrackLib along with the library can be found at » https://sourceforge.net/projects/cracklib.

Instalarea

Această extensie » PECL nu este încorporată în PHP. Informaţie despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informaţii adiţionale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fişiere-sursă, informaţii despre persoana care întreţine extensia şi istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/crack.

În PHP 4 sursa acestei extensii PECL poate fi găsită în directorul ext/ din sursa PHP, sau la referinţa PECL de mai sus. In order to use these functions you must compile PHP with Crack support by using the --with-crack[=DIR] configuration option.

Windows users will enable php_crack.dll inside of php.ini in order to use these functions. În PHP 4 acest DLL se află în directorul extensions/ al distributivului PHP pentru Windows. Biblioteca DLL pentru această extensie PECL poate fi descărcată de pe pagina » PHP Downloads sau de pe » https://pecl4win.php.net/

Configuraţia la rulare

Comportamentul acestor funcţii este afectat de parametrii stabiliţi în php.ini.

Crack configuration options
Name Default Changeable Changelog
crack.default_dictionary NULL PHP_INI_PERDIR PHP_INI_SYSTEM in crack <= 0.2. Available since PHP 4.0.5. Removed in PHP 5.0.0.
Pentru mai multe detalii şi definiţii ale constantelor PHP_INI_* accesaţi php.ini directives.

Tipurile resurselor

The CrackLib extension defines a dictionary resource identifier returned by crack_opendict().

Constante predefinite

Această extensie nu are constante definite.

Exemple

This example shows how to open a CrackLib dictionary, test a given password, retrieve any diagnostic messages, and close the dictionary.

Example#1 CrackLib example

<?php
// Open CrackLib Dictionary
$dictionary crack_opendict('/usr/local/lib/pw_dict')
     or die(
'Unable to open CrackLib dictionary');

// Perform password check
$check crack_check($dictionary'gx9A2s0x');

// Retrieve messages
$diag crack_getlastmessage();
echo 
$diag// 'strong password'

// Close dictionary
crack_closedict($dictionary);
?>

Notă: If crack_check() returns TRUE, crack_getlastmessage() will return 'strong password'.

Cuprins