Forum und email

Fileinfo Functions

Introducere

The functions in this module try to guess the content type and encoding of a file by looking for certain magic byte sequences at specific positions within the file. While this is not a bullet proof approach the heuristics used do a very good job.

Necesităţi

magic_open library is needed to build this extension.

Instalarea

Informaţie despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informaţii adiţionale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fişiere-sursă, informaţii despre persoana care întreţine extensia şi istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/fileinfo

Configuraţia la rulare

Această extensie nu are directive de configurare definite în php.ini.

Tipurile resurselor

There is one resource used in Fileinfo extension: a magic database descriptor returned by finfo_open().

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie şi vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

FILEINFO_NONE (integer)
No special handling.
FILEINFO_SYMLINK (integer)
Follow symlinks.
FILEINFO_MIME (integer)
Return a mime string, instead of a textual description.
FILEINFO_COMPRESS (integer)
Decompress compressed files.
FILEINFO_DEVICES (integer)
Look at the contents of blocks or character special devices.
FILEINFO_CONTINUE (integer)
Return all matches, not just the first.
FILEINFO_PRESERVE_ATIME (integer)
If possible preserve the original access time.
FILEINFO_RAW (integer)
Don't translate unprintable characters to a \ooo octal representation.

Cuprins