Forum und email

IMAP, POP3 ºi NNTP - funcþii

Pentru ca aceste funcþii sã poatã fi folosite, trebuie sã compilaþi PHP cu directiva --with-imap. Este nevoie sã fie instalatã biblioteca c-client. Descãrcaþi ultima versiune de la » ftp://ftp.cac.washington.edu/imap/ ºi compilaþi-o. Apoi copiaþi fiºierul c-client/c-client.a în /usr/local/lib/libc-client.a ºi copiaþi c-client/rfc822.h, mail.h ºi linkage.h în /usr/local/include sau în alt director din calea cãtre fiºiere incluse.

De notat cã aceste funcþii, in ciuda numelor pe care le au, nu sunt limitate doar la protocolul IMAP. Biblioteca c-client folositã de ele suportã, de asemenea, metode pentru acces NNTP, POP3 ºi la o cãsuþã poºtalã localã.

Acest document nu îºi propune sã intre în detalii pentru toate subiectele atinse de aceste funcþii. Mai multe informaþii puteþi citi în documentaþia surselor bibliotecii c-client (docs/internal.txt) precum ºi în urmãtoarele documente RFC:

O viziune mai detaliatã puteþi gãsi ºi în cãrþile » Programming Internet Email de David Wood ºi » Managing IMAP de Dianna Mullet & Kevin Mullet.

Cuprins