Forum und email

Funcţii JSON

Introducere

Această extensie implementează formatul de schimb de date » JavaScript Object Notation (JSON). Decodarea este facută de interpretorul JSON_checker create de Douglas Crockford.

Necesităţi

De la PHP 5.2.0, extensia JSON este integrată şi compilată în PHP implicit.

Informaţie despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informaţii adiţionale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fişiere-sursă, informaţii despre persoana care întreţine extensia şi istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/json

Cuprins

  • json_decode — Converteşte într-o variabilă un şir reprezentat JSON
  • json_encode — Întoarce o reprezentare JSON pentru valoarea dată