Forum und email

Mailparse Functions

Introducere

Mailparse is an extension for parsing and working with email messages. It can deal with » RFC 822 and » RFC 2045 (MIME) compliant messages.

Mailparse is stream based, which means that it does not keep in-memory copies of the files it processes - so it is very resource efficient when dealing with large messages.

Notă: Mailparse requires the mbstring extension, and mbstring must be loaded before mailparse.

Această extensie a fost transferată în repozitoriul » PECL şi nu mai este furnizată împreună cu PHP începând cu versiunea 4.2.0.

Instalarea

Această extensie » PECL nu este încorporată în PHP. Informaţie despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informaţii adiţionale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fişiere-sursă, informaţii despre persoana care întreţine extensia şi istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/mailparse.

In order to use these functions you must compile PHP with mailparse support by using the --enable-mailparse configure option.

Windows users will enable php_mailparse.dll inside of php.ini in order to use these functions. Biblioteca DLL pentru această extensie PECL poate fi descărcată de pe pagina » PHP Downloads sau de pe » https://pecl4win.php.net/

Configuraţia la rulare

Comportamentul acestor funcţii este afectat de parametrii stabiliţi în php.ini.

Mailparse configuration options
Name Default Changeable Changelog
mailparse.def_charset "us-ascii" PHP_INI_ALL Available since PHP 4.1.0. Removed in PHP 4.2.0.
Pentru mai multe detalii şi definiţii ale constantelor PHP_INI_* accesaţi php.ini directives.

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie şi vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

MAILPARSE_EXTRACT_OUTPUT (integer)
MAILPARSE_EXTRACT_STREAM (integer)
MAILPARSE_EXTRACT_RETURN (integer)

Cuprins