Forum und email

mSQL Functions

Introducere

These functions allow you to access mSQL database servers. More information about mSQL can be found at » https://www.hughes.com.au/.

Instalarea

In order to have these functions available, you must compile PHP with msql support by using the --with-msql[=DIR] option. DIR is the mSQL base install directory, defaults to /usr/local/msql3.

Notă: Note to Win32 Users Pentru ca această extensie să funcţioneze, anumite fişiere DLL trebuie să fie accesibile în calea de sistem a Windows din variabila PATH. Accesaţi FAQ întitulat "Cum să adaug directorul meu PHP la variabila PATH din Windows" pentru informaţii despre cum să realizaţi aceasta. Cu toate că copierea fişierelor DLL din directorul PHP în directorul de sistem al Windows de asemenea funcţionează (deoarece directorul de sistem este în mod implicit inclus în variabila PATH), acest lucru nu este recomandabil. Această extensie necesită ca următoarele fişiere să existe în calea PATH: msql.dll

Configuraţia la rulare

Comportamentul acestor funcţii este afectat de parametrii stabiliţi în php.ini.

mSQL configuration options
Name Default Changeable Changelog
msql.allow_persistent "1" PHP_INI_ALL  
msql.max_persistent "-1" PHP_INI_ALL  
msql.max_links "-1" PHP_INI_ALL  
Pentru mai multe detalii şi definiţii ale constantelor PHP_INI_* accesaţi php.ini directives.

Iată o explicaţie pe scurt a directivelor de configurare.

msql.allow_persistent boolean

Whether to allow persistent mSQL connections.

msql.max_persistent integer

The maximum number of persistent mSQL connections per process.

The maximum number of mSQL connections per process, including persistent connections.

Tipurile resurselor

There are two resource types used in the mSQL module. The first one is the link identifier for a database connection, the second a resource which holds the result of a query.

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie şi vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

MSQL_ASSOC (integer)
MSQL_NUM (integer)
MSQL_BOTH (integer)

Exemple

This simple example shows how to connect, execute a query, print resulting rows and disconnect from a mSQL database.

Example#1 mSQL usage example

<?php
/* Connecting, selecting database */
$link msql_connect('localhost''username''password')
    or die(
'Could not connect : ' msql_error($link));

msql_select_db('database'$link)
    or die(
'Could not select database');

/* Issue SQL query */
$query 'SELECT * FROM my_table';
$result msql_query($query$link) or die('Query failed : ' msql_error());

/* Printing results in HTML */
echo "<table>\n";
while (
$row msql_fetch_array($resultMSQL_ASSOC)) {
    echo 
"\t<tr>\n";
    foreach (
$row as $col_value) {
        echo 
"\t\t<td>$col_value</td>\n";
    }
    echo 
"\t</tr>\n";
}
echo 
"</table>\n";

/* Free result set */
msql_free_result($result);

/* Close connection */
msql_close($link);
?>

Cuprins