Forum und email

Ncurses Terminal Screen Control Functions

Introducere

ncurses (new curses) is a free software emulation of curses in System V Rel 4.0 (and above). It uses terminfo format, supports pads, colors, multiple highlights, form characters and function key mapping. Because of the interactive nature of this library, it will be of little use for writing Web applications, but may be useful when writing scripts meant using PHP from the command line.

Avertizare

Această extensie este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei extensii -- inclusiv denumirile funcţiilor sale şi orice alte aspecte documentate în privinţa acestei extensii -- pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizaţi această extensie la propriul risc.

Ncurses is available for the following platforms:

 • AIX

 • BeOS

 • Cygwin

 • Digital Unix (aka OSF1)

 • FreeBSD

 • GNU/Linux

 • HPUX

 • IRIX

 • OS/2

 • SCO OpenServer

 • Solaris

 • SunOS

Notă: Această extensie a fost transferată în repozitoriul » PECL şi nu mai este furnizată împreună cu PHP începând cu versiunea 6.0.0

Necesităţi

You need the ncurses libraries and headerfiles. Download the latest version from the » ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/ncurses/ or from an other GNU-Mirror.

Instalarea

To get these functions to work, you have to compile the CGI or CLI version of PHP with --with-ncurses[=DIR].

Configuraţia la rulare

Această extensie nu are directive de configurare definite în php.ini.

Tipurile resurselor

This extension defines window, panel and pad resources.

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie şi vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

Error codes

On error ncurses functions return NCURSES_ERR.

Colors

ncurses color constants
constant meaning
NCURSES_COLOR_BLACK no color (black)
NCURSES_COLOR_WHITE white
NCURSES_COLOR_RED red - supported when terminal is in color mode
NCURSES_COLOR_GREEN green - supported when terminal is in color mode
NCURSES_COLOR_YELLOW yellow - supported when terminal is in color mode
NCURSES_COLOR_BLUE blue - supported when terminal is in color mode
NCURSES_COLOR_CYAN cyan - supported when terminal is in color mode
NCURSES_COLOR_MAGENTA magenta - supported when terminal is in color mode

Keys

ncurses key constants
constant meaning
NCURSES_KEY_F0 - NCURSES_KEY_F64 function keys F1 - F64
NCURSES_KEY_DOWN down arrow
NCURSES_KEY_UP up arrow
NCURSES_KEY_LEFT left arrow
NCURSES_KEY_RIGHT right arrow
NCURSES_KEY_HOME home key (upward+left arrow)
NCURSES_KEY_BACKSPACE backspace
NCURSES_KEY_DL delete line
NCURSES_KEY_IL insert line
NCURSES_KEY_DC delete character
NCURSES_KEY_IC insert char or enter insert mode
NCURSES_KEY_EIC exit insert char mode
NCURSES_KEY_CLEAR clear screen
NCURSES_KEY_EOS clear to end of screen
NCURSES_KEY_EOL clear to end of line
NCURSES_KEY_SF scroll one line forward
NCURSES_KEY_SR scroll one line backward
NCURSES_KEY_NPAGE next page
NCURSES_KEY_PPAGE previous page
NCURSES_KEY_STAB set tab
NCURSES_KEY_CTAB clear tab
NCURSES_KEY_CATAB clear all tabs
NCURSES_KEY_SRESET soft (partial) reset
NCURSES_KEY_RESET reset or hard reset
NCURSES_KEY_PRINT print
NCURSES_KEY_LL lower left
NCURSES_KEY_A1 upper left of keypad
NCURSES_KEY_A3 upper right of keypad
NCURSES_KEY_B2 center of keypad
NCURSES_KEY_C1 lower left of keypad
NCURSES_KEY_C3 lower right of keypad
NCURSES_KEY_BTAB back tab
NCURSES_KEY_BEG beginning
NCURSES_KEY_CANCEL cancel
NCURSES_KEY_CLOSE close
NCURSES_KEY_COMMAND cmd (command)
NCURSES_KEY_COPY copy
NCURSES_KEY_CREATE create
NCURSES_KEY_END end
NCURSES_KEY_EXIT exit
NCURSES_KEY_FIND find
NCURSES_KEY_HELP help
NCURSES_KEY_MARK mark
NCURSES_KEY_MESSAGE message
NCURSES_KEY_MOVE move
NCURSES_KEY_NEXT next
NCURSES_KEY_OPEN open
NCURSES_KEY_OPTIONS options
NCURSES_KEY_PREVIOUS previous
NCURSES_KEY_REDO redo
NCURSES_KEY_REFERENCE ref (reference)
NCURSES_KEY_REFRESH refresh
NCURSES_KEY_REPLACE replace
NCURSES_KEY_RESTART restart
NCURSES_KEY_RESUME resume
NCURSES_KEY_SAVE save
NCURSES_KEY_SBEG shiftet beg (beginning)
NCURSES_KEY_SCANCEL shifted cancel
NCURSES_KEY_SCOMMAND shifted command
NCURSES_KEY_SCOPY shifted copy
NCURSES_KEY_SCREATE shifted create
NCURSES_KEY_SDC shifted delete char
NCURSES_KEY_SDL shifted delete line
NCURSES_KEY_SELECT select
NCURSES_KEY_SEND shifted end
NCURSES_KEY_SEOL shifted end of line
NCURSES_KEY_SEXIT shifted exit
NCURSES_KEY_SFIND shifted find
NCURSES_KEY_SHELP shifted help
NCURSES_KEY_SHOME shifted home
NCURSES_KEY_SIC shifted input
NCURSES_KEY_SLEFT shifted left arrow
NCURSES_KEY_SMESSAGE shifted message
NCURSES_KEY_SMOVE shifted move
NCURSES_KEY_SNEXT shifted next
NCURSES_KEY_SOPTIONS shifted options
NCURSES_KEY_SPREVIOUS shifted previous
NCURSES_KEY_SPRINT shifted print
NCURSES_KEY_SREDO shifted redo
NCURSES_KEY_SREPLACE shifted replace
NCURSES_KEY_SRIGHT shifted right arrow
NCURSES_KEY_SRSUME shifted resume
NCURSES_KEY_SSAVE shifted save
NCURSES_KEY_SSUSPEND shifted suspend
NCURSES_KEY_UNDO undo
NCURSES_KEY_MOUSE mouse event has occurred
NCURSES_KEY_MAX maximum key value

Mouse

mouse constants
Constant meaning
NCURSES_BUTTON1_RELEASED - NCURSES_BUTTON4_RELEASED button (1-4) released
NCURSES_BUTTON1_PRESSED - NCURSES_BUTTON4_PRESSED button (1-4) pressed
NCURSES_BUTTON1_CLICKED - NCURSES_BUTTON4_CLICKED button (1-4) clicked
NCURSES_BUTTON1_DOUBLE_CLICKED - NCURSES_BUTTON4_DOUBLE_CLICKED button (1-4) double clicked
NCURSES_BUTTON1_TRIPLE_CLICKED - NCURSES_BUTTON4_TRIPLE_CLICKED button (1-4) triple clicked
NCURSES_BUTTON_CTRL ctrl pressed during click
NCURSES_BUTTON_SHIFT shift pressed during click
NCURSES_BUTTON_ALT alt pressed during click
NCURSES_ALL_MOUSE_EVENTS report all mouse events
NCURSES_REPORT_MOUSE_POSITION report mouse position

Cuprins