Forum und email

OpenAL Audio Bindings

Introducere

Platform independent audio bindings. Requires the » OpenAL library.

Instalarea

Această extensie » PECL nu este încorporată în PHP.

Informaţie despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informaţii adiţionale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fişiere-sursă, informaţii despre persoana care întreţine extensia şi istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/openal.

Biblioteca DLL pentru această extensie PECL poate fi descărcată de pe pagina » PHP Downloads sau de pe » https://pecl4win.php.net/

Configuraţia la rulare

Această extensie nu are directive de configurare definite în php.ini.

Tipurile resurselor

This extension defines four resource types: Open AL(Device) - Returned by openal_device_open(), Open AL(Context) - Returned by openal_context_create(), Open AL(Buffer) - Returned by openal_buffer_create(), and Open AL(Source) - Returned by openal_source_create().

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie şi vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

ALC_FREQUENCY (integer)
Context Attribute
ALC_REFRESH (integer)
Context Attribute
ALC_SYNC (integer)
Context Attribute
AL_FREQUENCY (integer)
Buffer Setting
AL_BITS (integer)
Buffer Setting
AL_CHANNELS (integer)
Buffer Setting
AL_SIZE (integer)
Buffer Setting
AL_BUFFER (integer)
Source/Listener Setting (Integer)
AL_SOURCE_RELATIVE (integer)
Source/Listener Setting (Integer)
AL_SOURCE_STATE (integer)
Source/Listener Setting (Integer)
AL_PITCH (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_GAIN (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_MIN_GAIN (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_MAX_GAIN (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_MAX_DISTANCE (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_ROLLOFF_FACTOR (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_CONE_OUTER_GAIN (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_CONE_INNER_ANGLE (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_CONE_OUTER_ANGLE (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_REFERENCE_DISTANCE (integer)
Source/Listener Setting (Float)
AL_POSITION (integer)
Source/Listener Setting (Float Vector)
AL_VELOCITY (integer)
Source/Listener Setting (Float Vector)
AL_DIRECTION (integer)
Source/Listener Setting (Float Vector)
AL_ORIENTATION (integer)
Source/Listener Setting (Float Vector)
AL_FORMAT_MONO8 (integer)
PCM Format
AL_FORMAT_MONO16 (integer)
PCM Format
AL_FORMAT_STEREO8 (integer)
PCM Format
AL_FORMAT_STEREO16 (integer)
PCM Format
AL_INITIAL (integer)
Source State
AL_PLAYING (integer)
Source State
AL_PAUSED (integer)
Source State
AL_STOPPED (integer)
Source State
AL_LOOPING (integer)
Source State
AL_TRUE (integer)
Boolean value recognized by OpenAL
AL_FALSE (integer)
Boolean value recognized by OpenAL

Cuprins