Forum und email

Pspell Functions

Introducere

These functions allow you to check the spelling of a word and offer suggestions.

Necesităţi

To compile PHP with pspell support, you need the aspell library, available from » https://aspell.sourceforge.net/.

Instalarea

If you have the libraries needed add the --with-pspell[=dir] option when compiling PHP.

Notă: Note to Win32 Users Pentru ca această extensie să funcţioneze, anumite fişiere DLL trebuie să fie accesibile în calea de sistem a Windows din variabila PATH. Accesaţi FAQ întitulat "Cum să adaug directorul meu PHP la variabila PATH din Windows" pentru informaţii despre cum să realizaţi aceasta. Cu toate că copierea fişierelor DLL din directorul PHP în directorul de sistem al Windows de asemenea funcţionează (deoarece directorul de sistem este în mod implicit inclus în variabila PATH), acest lucru nu este recomandabil. Această extensie necesită ca următoarele fişiere să existe în calea PATH: aspell-15.dll from the bin folder of the aspell installation.
Win32 support is available only in PHP 4.3.3 and later versions. Also, at least aspell version 0.50 is required.

Configuraţia la rulare

Această extensie nu are directive de configurare definite în php.ini.

Tipurile resurselor

Această extensie nu are tipuri de resurse definite.

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie şi vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

PSPELL_FAST (integer)
PSPELL_NORMAL (integer)
PSPELL_BAD_SPELLERS (integer)
PSPELL_RUN_TOGETHER (integer)

Cuprins