Forum und email

WDDX - funcţii

Aceste funcţii folosesc » WDDX.

Ca să puteţi utiliza WDDX, trebuie instalată aplicaţia expat (care este inclusă în apache versiunea 1.3.7 sau ulterioară) şi să recompilaţi PHP cu --with-xml şi --enable-wddx.

Notă: Dacă doriţi să puteţi serializa caractere non-ASCII va trebui să setaţi contextul local internaţional (vezi setlocale()).

Toate funcţiile care serializează variabile folosesc primul element al tabloului pentru a determina dacă tabloul trebuie serializat într-un tablou sau o structură. Dacă primul element are o cheie de tip şir de caractere se va serializa într-o structură, altfel într-un array.

Example#1 Serializarea unei singure valori

<?php
print wddx_serialize_value("PHP to WDDX packet example""PHP packet");
?>

Acest exemplu va determina rezultatul:

<wddxPacket version='1.0'><header comment='PHP packet'/><data>
<string>PHP to WDDX packet example</string></data></wddxPacket>

Example#2 Utilizarea pachetelor incrementale

<?php
$pi 
3.1415926;
$packet_id wddx_packet_start("PHP");
wddx_add_vars($packet_id"pi");

/* Presupunem ca $cities a fost extras dintr-o baza de date */
$cities = array("Austin""Novato""Seattle");
wddx_add_vars($packet_id"cities");

$packet wddx_packet_end($packet_id);
print 
$packet;
?>

Acest exemplu va determina rezultatul:

<wddxPacket version='1.0'><header comment='PHP'/><data><struct>
<var name='pi'><number>3.1415926</number></var><var name='cities'>
<array length='3'><string>Austin</string><string>Novato</string>
<string>Seattle</string></array></var></struct></data></wddxPacket>

Cuprins