Forum und email

Copyright

Den här manualen är upphovsrättsskyddad av PHP's dokumentationsgrupp 1997-2004. Detta material får distribueras under de villkor som bestäms i Open Publication License, v1.0 eller senare (den senaste versionen finns tillgänglig på » https://www.opencontent.org/openpub/).

Distribution av substantiellt förändrade versioner av det här matieralet är förbjudet, om inte tillstånd inhämtats från upphovsrättsinnehavare.

Distribution av materialet eller material sprunget ur det i någon form av pappersmedia är förbjudet, om inte tillstånd inhämtats från upphovsrättsinnehavare.

Medlemmarna i PHP's dokumentationsgrupp finns listade på inledningssidan av manualen. Om du vill kontaka gruppen, vänligen skriv till » [email protected].

'Utöka PHP 4.0'-sektionen av manualen är upphovsrättsskyddad av Zend Technologies, Ltd. Materialet får distribueras endast under de villkor som finns att läsa i Open Publication License-licensen version 1.0 eller senare. (Den senaste versionen finns tillgänglig på adressen » https://www.opencontent.org/openpub/.)