Forum und email

chdir

(PHP 4, PHP 5)

chdir — Change directory

Description

bool chdir ( string $directory )

Changes PHP's current directory to directory .

Parameters

directory

The new current directory

Return Values

Returnerar TRUE vid framgång eller FALSE vid fel.

Exempel

Example#1 chdir() example

<?php

// current directory
echo getcwd() . "\n";

chdir('public_html');

// current directory
echo getcwd() . "\n";

?>

The above example will output something similar to:

/home/vincent
/home/vincent/public_html

Notes

Note: När så kallat safe mode är påslaget, kontrollerar PHP om katalogen du försöker använda har samma UID (ägare) som scriptet som exekveras.

Se också